Moda cyrkularna

Moda cyrkularna

„Przyszłością mody jest cyrkulacja. Musi być.”

To słowa projektantki Stelli McCartney, pionierki zrównoważonego rozwoju i mody cyrkularnej, która od lat działa na rzecz pozytywnych zmian w branży odzieżowej. Projektowane przez nią kolekcje dają nadzieję, że możliwe jest połączenie miłości do mody z etycznym i ekologicznym do niej podejściem.

Branża modowa, jako jedna z najbardziej zanieczyszczających środowisko naturalne gałęzi przemysłu, stoi dziś przed wieloma wyzwaniami i konieczną transformacją. Holistyczny i regeneracyjny system mody cyrkularnej może zbudować jego inną, lepszą przyszłość.

Ten nowy model cyrkularny łączy w sobie kreatywność i innowacyjność procesów z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego (cyrkularnej). Odnosi się do szeroko rozumianego przemysłu odzieżowego. W swoją podstawę ma wpisaną troskę o środowisko naturalne i odpowiedzialność społeczną.

Przeważający dziś model gospodarki linearnej, w którą wpisuje się tzw. szybka moda, wyraża się w schemacie „pobierz-wyprodukuj-wyrzuć” i umożliwia producentom masową produkcję, firmom masową sprzedaż, a konsumentom kupowanie po niskich cenach odzieży, akcesoriów, obuwia oraz tekstyliów wątpliwej jakości. To prowadzi m.in. do nadprodukcji, nadkonsumpcji, czy zwiększonego zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych.

W modelu linearnym wszelkie czynności związane m.in. z produkcją i konsumpcją,  postrzegane są więc jako ciąg jednokierunkowych procesów, w których cykl życia produktu ma swój początek (pobranie surowców) i koniec (odpad).

Moda cyrkularna wydaje się być systemem przyszłości, który może zupełnie odmienić oblicze współczesnego przemysłu mody. Ten holistyczny model zmienia podejście do wszelkich procesów związanych z projektowaniem, produkcją, technologią, transportem, dystrybucją produktów na transparentne, ekologiczne, etyczne względem ekosystemów, ludzi, zwierząt i innych gospodarek. 

Propaguje innowacyjne podejście do projektowania odpadów. Minimalizuje wykorzystanie i zużycie surowców, emisję dwutlenku węgla, zużycie i utratę energii, ilość odpadów produkcyjnych i konsumenckich. Zakłada, że poprzez zapętlony ciąg procesów, produkty modowe będą projektowane z myślą o długiej trwałości, nietoksyczności, biodegradowalności, możliwości recyklingu i ponownego użycia.

Moda cyrkularna włącza konsumenta, jako czynnego uczestnika i oczekuje od niego wywierania pozytywnego wpływu, poprzez  świadome i odpowiedzialne podejście do użytkowania wyprodukowanych już przedmiotów i materiałów. Ubrania i tekstylia, których już nie potrzebujemy, zbyt często trafiają na wysypisko śmieci. Zamiast wyrzucać te już wyprodukowane lub tworzyć nowe, system mody cyrkularnej propaguje ich jak najdłuższe pozostawienie w obiegu, począwszy od właściwej pielęgnacji, naprawy, przeróbek, wymiany, odprzedaży, wypożyczania, współwłasności po recycling, dzięki któremu możliwe będzie regenerowanie ich w nowe produkty.

Powiązane hasła:

Monika Surowiec

Projektantka i propagatorka nowego systemu mody cyrkularnej. Założycielka marki Saint Warsaw Circular Fashion. ...

Moda cyrkularna
fot. Piotr Porębski, Ubranie: Monika Surowiec / SAINT WARSAW, Modelka: Weronika Jakubowska / Selective Management