Argument

Argument

Nazywany inaczej faktem, z pozycji retorycznej stanowi odniesienie się do stawianej tezy. Argumenty można dzielić na logiczne, emocjonalne oraz rzeczowe. Nazwa „Argument” w nawiązaniu do rynku mody stanowi fundament misji polskiej marki akcesoriów damskich, wykonanych według zasad zero waste i less waste. Marka komunikuje o wykorzystywaniu w produkcji swoich torebek materiałów, które docelowo były przeznaczone do utylizacji ze względu na swój niekorzystny format. Dzięki temu firma posiada argumenty przemawiające za tym, że można tworzyć modę w odpowiedzialny sposób. Ponadto, marka w swoim sklepie prowadzi transparentny system sprzedaży – oznacza to, że przy zakupie poszczególnego produktu można zobaczyć na jakiej podstawie jest ustalana cena, łącznie z marżą marki. Całość produkcji odbywa się w Polsce. Powyższe argumenty i wiele innych, przemawiających za tym, że świadomość konsumenta jest istotna, można śledzić w mediach społecznościowych marki.

Adela Ochman

Założycielka polskiej marki Argument, która działa w nurcie zero waste, fotograf....

Argument
fot. Adela Ochman